logo

Om Johannelunds Motettkör

Johannelunds Motettkör är en kör med stor uttrycksvilja, hög ambition och varmt hjärta. Vi har vår hemvist i Sankta Maria kyrka i stadsdelen Johannelund i Linköping men vi verkar även i andra sammanhang runt om i Linköping och Östergötland. Vi sjunger huvudsakligen sakral musik, ofta a cappella men även i samarbete med lokala musiker.

Vårt fundament är gudstjänstlivet och verksamheten i församlingen där vi medverkar i gudstjänster, musikgudstjänster och konserter på egen hand eller med församlingens övriga körer, vid ett antal tillfällen varje termin.

Ungefär vart tredje år gör vi en längre resa där vi förutom att sjunga och ge konserter också sätter stort värde på utbytet med lokala körer på orten vi besöker.

Vår uttrycksvilja visar sig i projekt som man kanske inte förknippar med traditionell körsång. Vi uttrycker oss gärna sceniskt och vill höja helhetsupplevelsen för våra lyssnare, vi arbetar med kroppsspråk och ett tydligt uttryck utöver det rent musikaliska. Under ett antal år har vi samarbetat med regissören Anci Hjulström vilket bland annat resulterat i en scenisk version av Bachs Johannespassion.

Körmedlemmarna har en varm gemenskap och träffas förutom på repetitionerna med tillhörande fikapauser, också i många andra sociala sammanhang under verksamhetsåret, hela kören, stämvis samt i olika arbetsgrupper som tillsammans ser till att konserter och andra evenemang fungerar.